RSS icon
Twitter icon
Facebook icon
Vimeo icon
YouTube icon

Dynamics of trapped atoms around an optical nanofiber probed through polarimetry